Informacja o dofinansowaniu

Opracowanie silnika rekomendacyjnego dla sprzedawców docierających do klientów poprzez transmisje sprzedażowe.

Informacja o dofinansowaniu

Live Commerce Sp. z o. o. realizuje projekt „Opracowanie silnika rekomendacyjnego dla sprzedawców docierających do klientów poprzez transmisje sprzedażowe” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „Czysta3.VC”
Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego służącego do monitoringu i zautomatyzowanej analizy zachowań klientów oraz sprzedawców transmisji na żywo w celu opracowania rekomendacji prosprzedażowych dla prowadzących tego typu sprzedaż w Internecie, za pośrednictwem serwisów społecznościowych.
Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.


DCode

Select Your Color

RTL/LTR Option